Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen weergeven de hardnekkige patronen, dynamieken en blokkades die mensen meenemen in een organisatie. In dit artikel leg ik je uit wat organisatieopstellingen zijn, wat het jou en een organisatie kan opleveren, waar je het voor inzet en hoe organisatieopstellingen precies werken.

Wat zijn organisatieopstellingen?

Organisatieopstellingen bieden de werknemers en directie een kans om met een objectieve blik te kijken naar de relaties binnen een organisatie en naar wat zich afspeelt in de organisatie.

Relaties zijn de kern van ons bestaan. Wij mensen zijn gemaakt om ons te verbinden. Als de relatie(s) binnen jouw familiesysteem niet flowen en er is veel gedoe en onverwerkte zaken, dan neem je dat eigenlijk mee in al je andere relaties. Je hebt niet alleen maar een relatie met een (liefdes)partner, maar ook de relatie tot je ouders, vrienden, collega’s of baas.

Je neemt als het ware jezelf en jouw familiesysteem mee naar de werkvloer. En omdat wij mensen groepsdieren zijn merken we dit onbewust van elkaar op. Dit zorgt voor allerlei dynamieken en gedragingen in het bedrijfsleven.

Een voorbeeld en veelvoorkomende dynamiek: wanneer (er vaak) een leidinggevende wordt beoordeeld en nauwelijks iets goed kan doen. Vaak kan dit te maken hebben met een dynamiek die ontstaat met de desbetreffende persoon en zijn/haar vader. Vaak zie je dat wanneer iemand de vader niet volledig kan accepteren er moeite is om fijn om te gaan met autoriteit. Wanneer een mens de vader niet volledig kan zien met al zijn fouten en goede punten ontstaat er bewijsdrang. Wanneer je je vader volledig kan zien voor wie hij is en je hem volledig je vader laat zijn ontstaat er daadkracht.

Maar stel nou dat je je vader niet volledig hebt geaccepteerd. Je zult een patroon ontwikkelen van een onbevredigd gevoel om je te laten zien, je bent meer naar buiten gekeerd, naar wat anderen van je denken, je bent meer op zoek naar erkenning en hebt bevestiging nodig. Perfectionisme ligt in dit geval om de hoek en omgaan met feedback zit je diep van binnen sneller dwars.

Bij zo een persoon met een ongeaccepteerde vader ontstaat er dus ook (vaak) naar een leidinggevende man toe een soort gelijke dynamiek. Zolang deze persoon zich er niet bewust van is zal deze dus moeite hebben met autoriteit.

In een organisatieopstelling openbaart deze dynamiek zich wanneer een werkgever(s) de leidinggevende niet volledig kan aankijken, accepteren, ontvangen en moeite heeft om goed te luisteren naar wat er werkelijk wordt gezegd.

Wat levert organisatieopstellingen op?

Wees je ervan bewust dat als je werkt in een organisatie je te maken hebt met een systeem. Een systeem is altijd met elkaar verbonden en heeft een bepaalde ordening. In een familiesysteem staan de ouders boven de kinderen. Maar binnen een bedrijf staat de directie boven de werknemers.

Alles wat gaande is binnen zo een organisatiesysteem is merkbaar, niet met je ratio maar met je geweten/gevoel/intuïtie. En daarom is het lastig om bepaalde dynamieken, blokkades en patronen aan te pakken omdat we binnen een bedrijf vaak alles vanuit ons ratio doen. Maar door nog harder na te denken vervreemden we ons van onze natuur. Want binnen elk systeem geldt een bepaalde natuurlijke wetmatigheid. En laat voelen nou onze natuur zijn.

Organisatieopstellingen inzetten biedt inzicht over wat een symptoom je wilt komen brengen, waar de blokkade precies zit en soms weergeeft het ook wat er nodig is in de organisatie om het meer te laten stromen.

Organisatieopstellingen bieden de werknemers en directie een kans om met een objectieve blik te kijken naar wat zich afspeelt in de organisatie.

Waar zet je organisatieopstellingen voor in?

Er zijn een aantal symptomen die kunnen weergeven dat er systemisch iets niet meer lekker loopt. De symptomen:

  • hoog personeelsverloop
  • hoog ziekteverzuim
  • gebrek aan een duidelijk doel
  • het niet behalen van doelen
  • weinig leiderschap
  • roddelcultuur
  • angstcultuur
  • communicatieproblemen

Hoe werkt een organisatieopstelling?

Een organisatieopstelling is een ruimtelijke weergave van een organisatie. Je kunt voor bovenstaande uitdagingen organisatieopstellingen inzetten. Je kunt organisatieopstellingen in groepsverband inzetten met de medewerkers, managers en directie. Organisatieleden mogen dan mensen, vloerankers of figuren inzetten om iets te representeren vanuit hun invalshoek. Een representant (mens), vloeranker of figuur staat op dat moment voor iets wat innerlijk wordt waargenomen door de desbetreffende persoon. De vraaginbrenger, groep, team of afdeling weergeeft dan hoe zij het voor zich zien. Deze weergave (het opstellen zelf) gebeurt door de vraaginbrenger onder begeleiding van een begeleider. De begeleider gaat met de opgestelde representanten aan de slag om blokkades en belemmerende dynamieken te achterhalen. Een organisatieopstelling legt deze onbewuste blokkades bloot en geeft een beeld van mogelijke oplossingen of opheffingen van de blokkade.

Werk jij binnen een bedrijf en spelen er wat zaken die onopgelost blijven en/of vaak terugkeren? Plan dan een kennismaking via DEZE LINK om te onderzoeken of een organisatieopstelling binnen jouw organisatie behulpzaam kan zijn.

(Visited 95 times, 1 visits today)