Verlatingsangst overwinnen en een veilige relatie aantrekken: Een reis naar emotionele veiligheid.


Verlatingsangst kan een diepgaande invloed hebben op onze emotionele welzijn en ons vermogen om gezonde relaties op te bouwen. Het is een uitdaging die velen van ons kunnen tegenkomen, maar het goede nieuws is dat het mogelijk is om deze angst te overwinnen en een veilige, ondersteunende relatie aan te trekken. In deze blogpost delen we inzichten en strategieën om verlatingsangst te overwinnen en stappen te zetten richting emotionele veiligheid in relaties.

Emotionele veiligheid verwijst naar de mate waarin een persoon zich comfortabel, ondersteund en gewaardeerd voelt in een relatie, vriendschappen, familie of andere sociale omgeving. Het houdt in dat iemand het vertrouwen heeft om zichzelf emotioneel open te stellen zonder angst voor afwijzing, oordeel of verlating. Emotionele veiligheid is van cruciaal belang voor het opbouwen van gezonde en bevredigende relaties, of het nu gaat om vriendschappen, familiebanden of romantische relaties.

Enkele kenmerken van emotionele veiligheid zijn:

 1. Vertrouwen: Het gevoel hebben dat je op anderen kunt vertrouwen en dat zij op jou vertrouwen. Er is geloofwaardigheid en betrouwbaarheid in de relatie.
 2. Openheid: De mogelijkheid om je gedachten, gevoelens en zorgen vrijelijk te delen, wetende dat ze met respect en begrip zullen worden ontvangen.
 3. Acceptatie: Het gevoel hebben dat je volledig wordt geaccepteerd voor wie je bent, inclusief je sterke punten en zwakke punten, zonder veroordeling.
 4. Ondersteuning: Het ervaren van steun in moeilijke tijden en het hebben van het gevoel dat anderen er zijn om je te helpen bij emotionele uitdagingen.
 5. Respect: Het gevoel hebben dat je standpunten, grenzen en behoeften worden gerespecteerd door anderen in de relatie.

Emotionele veiligheid is van cruciaal belang voor het welzijn van individuen. Het stelt mensen in staat om zichzelf te uiten, te groeien en zich te ontwikkelen in een ondersteunende omgeving. In romantische relaties kan het een stabiele basis bieden voor liefde en verbondenheid, waardoor beide partners zich veilig voelen om zich emotioneel te binden. In vriendschappen en familierelaties draagt emotionele veiligheid bij aan een gezond en duurzaam gevoel van verbondenheid en samenzijn.

Emotionele veiligheid en verlatingsangst zijn nauw met elkaar verbonden, omdat verlatingsangst vaak ontstaat als gevolg van een gebrek aan emotionele veiligheid in eerdere relaties of ervaringen. Laten we eens kijken naar de relatie tussen deze twee concepten:

 1. Verband tussen verlatingsangst en gebrek aan emotionele veiligheid:
 • Verlatingsangst is een diepgewortelde angst om in de steek gelaten of afgewezen te worden door mensen die belangrijk voor je zijn. Dit kan voortkomen uit eerdere ervaringen van verlies, emotionele verwaarlozing, onstabiele relaties of onveilige hechting.
 • Een gebrek aan emotionele veiligheid in vroege relaties kan bijdragen aan de ontwikkeling van verlatingsangst. Als iemand niet het gevoel heeft gehad dat zijn emotionele behoeften werden erkend en beantwoord, kan dit leiden tot een angstige hechtingsstijl.
 1. Emotionele veiligheid als tegengif voor verlatingsangst:
 • Het ontwikkelen van emotionele veiligheid is cruciaal om verlatingsangst te overwinnen. In een emotioneel veilige omgeving kan iemand ervaren dat zijn behoeften worden begrepen, gerespecteerd en vervuld, waardoor verlatingsangst afneemt.
 • Emotionele veiligheid in een relatie houdt in dat beide partners zich gewaardeerd, begrepen en gesteund voelen. Open communicatie, wederzijds respect en het opbouwen van vertrouwen dragen bij aan deze veiligheid.
 1. Zelfliefde en emotionele veiligheid:
 • Het cultiveren van zelfliefde en zelfacceptatie is ook een belangrijk aspect voor het overwinnen van verlatingsangst. Wanneer iemand innerlijke kracht en zelfwaarde ontwikkelt, kan hij meer emotionele veiligheid ervaren, zelfs in afwezigheid van externe bevestiging.

Kortom, emotionele veiligheid speelt een cruciale rol bij het verminderen van verlatingsangst. Het opbouwen van gezonde, ondersteunende relaties en het ontwikkelen van een positieve relatie met zichzelf kan bijdragen aan het overwinnen van deze angst en het creëren van duurzame emotionele veiligheid. Onderstaande vind je 5 cruciale stappen voor het overwinnen van verlatingsangst.

1. Zelfbewustzijn ontwikkelen:

De eerste stap om verlatingsangst te overwinnen, is het ontwikkelen van zelfbewustzijn. Neem de tijd om diep in jezelf te kijken, te begrijpen waar de angst vandaan komt en te ontdekken welke hechtingsstijl je hebt. Zijn er specifieke gebeurtenissen uit het verleden die deze gevoelens en manier van hechten hebben ontwikkelt? Integreer deze gebeurtenissen en/of trauma’s. Zelfreflectie is essentieel om de wortels van de angst te begrijpen en ermee aan de slag te gaan.

2. Werk aan zelfliefde en zelfacceptatie:

Zelfliefde vormt de basis voor het overwinnen van verlatingsangst. Accepteer jezelf met al je imperfecties en werk aan je eigenwaarde. Leer om zelfstandig gelukkig te zijn en geef eerst jezelf wat je tekort komt en nodig hebt.

3. Grenzen stellen en communicatie verbeteren:

Het is belangrijk om je grenzen te voelen, te stellen en uit te spreken. Je dient daarvoor effectieve communicatievaardigheden te ontwikkelen en een flinke dosis lichaamsbewustzijn. Communiceer openlijk over je behoeften, angsten en verwachtingen, en leer luisteren naar de behoeften van je partner. Maar je kan dat pas aan een ander geven als je het jezelf hebt gegeven. Dus kom uit je hoofd en wees dapper genoeg om volledig te voelen. Zo ontwikkel je ook het vermogen om je grenzen te voelen.

4. Vertrouwen opbouwen:

Vertrouwen is een essentieel onderdeel van elke gezonde relatie. Werk aan het opbouwen van vertrouwen door: consistentie, betrouwbaarheid en openheid. Het is normaal dat het vertrouwen er aan het begin niet direct is. Het kan tijd kosten om vertrouwen op te bouwen, dus wees geduldig en geef zowel jezelf als je partner de ruimte om hierin te groeien.

5. Professionele hulp zoeken:

Als verlatingsangst diepgeworteld is en moeilijk op eigen kracht te overwinnen lijkt, overweeg dan professionele hulp. Een therapeut of coach kan begeleiding bieden bij het begrijpen van de angst, verwerken van bepaalde emoties en het ontwikkelen van gezonde copingmechanismen.

Conclusie:

Het overwinnen van verlatingsangst en het aantrekken van een veilige relatie vereist toewijding, zelfreflectie en groei. Door bewust te werken aan zelfliefde, communicatie en vertrouwen, kun je stappen zetten naar een gezonde, duurzame relatie waarin zowel jij als je partner zich veilig en geliefd voelen. Onthoud dat het een proces is, en elke stap brengt je dichter bij emotionele welzijn en liefdevolle verbindingen.

Wil je meer leren over emotionele veiligheid en hoe om te gaan met emoties? Volg dan het Instagram account van @theschoolofmentalhealth.

(Visited 269 times, 1 visits today)